استانها
بیشتر +
شاسی
وضعیت
گیربکس
وضعیت بدنه
برند
بیشتر +
سوخت
رنگ بدنه
بیشتر +
میلیون تومان
میلیون تومان
هزار کیلومتر
هزار کیلومتر
حالت نمایش

خودروها

پراید, 132SX, 1390

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تلفن: ۸۸۷۷۶۶۵۵
132SX