استانها
بیشتر +
شاسی
وضعیت
گیربکس
وضعیت بدنه
برند
بیشتر +
سوخت
رنگ بدنه
بیشتر +
میلیون تومان
میلیون تومان
هزار کیلومتر
هزار کیلومتر
حالت نمایش

خودروها

مزدا, 323, 2005

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سعید
تلفن: ۰۹۲۱۳۷۸۰۵۸۳
تیپ 2 - نقره ای - 170.000کارکرد - یک لکه رنگ گلگیر عقب سمت شاگرد- فنی کاملا سالم-
323